Na Jaane Kyu Reh Reh Ke Ek Baat Hume Bahut Satati Hai, Karwa Chauth Karti Hai Tumhari Biwi Umar Hamari Kyu Badh Jaati Hai. Happy Karwa Chauth.

Na Jaane Kyu Reh Reh Ke Ek Baat Hume Bahut Satati Hai, Karwa Chauth Karti Hai Tumhari Biwi Umar Hamari Kyu Badh Jaati Hai

Karwa Chauth Wishes